EMPTOR AB

Committed to Excellence

EMPTOR AB förstår att förändring inte alltid är lätt. Sedan 2007 har jag hjälpt företag av alla storlekar att utveckla sin verksamhet inom inköp.


Med erfarenhet från många olika bolag i alla storlekar har jag samlat på mig kunskap för att hjälpa er att utveckla strategier inte bara för att överleva, utan för att lyckas på ett hållbart sätt över tid. 

Modern Work Space

EMPTOR AB Tjänster

Upptäck min expertis

businesswoman-hand-woman-handshake_4jszv
Business - Management Accounting Service
14899866-hombre-de-negocios-por-escrito-

Inköp, rådgivning och granskning

Expert Guidance

Inköp och upphandlingsstöd - Anlita mig för insatser som granskare av förfrågningsunderlag, upphandlings/inköpsstöd samt AB04, ABT06, ABK och AMA AF specialist.

 

Entreprenadinköpare

Projektinköpare

Offentlig upphandlare LOU/LUF

Strategisk inköpare

Ni kan anlita mig under kortare eller längre perioder eller för enskilda projekt.

Managment

Grow Your Business

Jag stöttar kunder i allt från att genomföra enskilda kategoriprojekt till att samordna större transformationer av inköpsfunktioner.

 

Eller behöver ni kanske en interim inköpschef under en period.

Mina erfarenheter sträcker sig över flera branscher inom både privat och offentlig sektor.

Verksamhetsutveckling

Achieve Your Goals

Driva utvecklingsinitiativ och jobba nära kunden är det bästa och mest utmanande jag vet.


Som verksamhetsutvecklare driver jag utvecklingsprojekt och stötta företagets ledning i implementering och utrullning av utvecklingsprojekt. Jag koordinerar utveckling av arbetssätt och processer för inköp och vägleder organisationen i rätt riktning. Jag genomföra utbildningar i bl a projektspecifika inköp eller fungerar som stöd till den befintliga organisationen. 

Ofta medverkar jag i ledningsgruppsarbete, tar fram underlag för uppföljning och bidra med förslag på åtgärder.